text

Dołącz do nas na portalach społecznościowych!

Raporty krajowe i prace doktorskie

Kleszczewska D.: Poziom aktywności fizycznej a subiektywne wskaźniki zdrowia polskiej młodzieży na tle wybranych uwarunkowań środowiskowych. Praca doktorska. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 2019. Promotor: dr hab. n. o zdr. med. Joanna Mazur.

Ostręga W. (red.) Nastolatki – komunikacja – media elektroniczne. Badanie HBSC 2018. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2019. [Autorzy: Bójko M., Dzielska A., Mazur J., Nałęcz H., Oblacińska A., Ostręga W., Małkowska-Szkutnik A.]

Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red.) Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2018. [Autorzy: Bójko M., Dzielska A., Izdebski Z, Kleszczewska D., Krzycka M., Kowalewska A., Małkowska-Szkutnik A., Malinowska-Cieślik M., Mazur J., Oblacińska A., Ostręga W., Radiukiewicz K., Wąż K., Woynarowska B., Zawadzka D.]

Mazur J. (red.). Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2014. [Autorzy: Dzielska A., Jodkowska M., Kowalewska A., Małkowska-Szkutnik A., Malinowska-Cieślik M., Mazur J., Nałęcz H., Oblacińska A., Radiukiewicz K., Stalmach M., Tabak I., Woynarowska B., Zawadzka D.]

Woynarowska B., Mazur J. (red.) Tendencje zmian zachowań zdrowotnych i wybranych wskaźników zdrowia młodzieży szkolnej w latach 1990-2010. Instytut Matki i Dziecka i Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 2012. [Autorzy: Dzielska A., Gajewski J., Kowalewska A., Malinowska-Cieślik M., Małkowska-Szkutnik A., Mazur J., Tabak I., Woynarowska B.]

Mazur J. (red.): Status materialny rodziny i otoczenia a samopoczucie i styl życia młodzieży 15-letniej. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2012; Wyd. II uzupełnione.

Mazur J. (red.): Wyniki badań HBSC 2010. Społeczne determinanty zdrowia młodzieży szkolnej. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2011. [Autorzy: Dzielska A., Gajewski J., Kołoło H., Małkowska-Szkutnik A., Mazur J., Tabak I.]

Mazur J., Małkowska-Szkutnik A.: Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2011.

Kołoło H.: Poczucie własnej skuteczności, wsparcie społeczne i samoocena jako determinanty aktywności fizycznej młodzieży 15-letniej: Rozprawa doktorska. Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Wychowania Fizycznego, Warszawa 2010. Promotor: dr hab. prof. AWF Monika Guszkowska.

Mazur J.: Społeczne nierówności w zdrowiu subiektywnym młodzieży szkolnej w Polsce na tle Unii Europejskiej. Instytut Matki i Dziecka,  Warszawa 2010.

Małkowska-Szkutnik A.: Uczniowska percepcja wsparcia społecznego a zdrowie i funkcjonowanie w szkole. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 2009; Rozprawa doktorska. Promotor prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska.

Mazur J., Tabak I., Małkowska-Szkutnik A., Ostaszewski K., Kołoło H., Dzielska A., Kowalewska A.: Czynniki chroniące młodzież 15-letnią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2008.

Mazur J., Woynarowska B., Kołoło H. i wsp.: Family socio-economic status and local area deprivation as determinants of self-perceived health and life style in Polish 15-year-old students. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007.

Mazur J., Woynarowska B., Kołoło H.: Zdrowie subiektywne, styl życia i środowisko psychospołeczne młodzieży szkolnej w Polsce. Raport techniczny z badan HBSC 2006. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007.

Woynarowska B., Mazur J., Kołoło H., Małkowska A.: Zdrowie, zachowania zdrowotne i środowisko społeczne młodzieży w krajach Unii Europejskiej. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 2005.

Mazur J. (red.): Środowiskowe, społeczne i behawioralne uwarunkowania urazów i przemocy wśród młodzieży szkolnej w Polsce i wybranych krajach. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2005.

Woynarowska B., Mazur J.: Postrzeganie środowiska psychospołecznego szkoły przez uczniów w Polsce i innych krajach. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 2004.

Mazur J., Woynarowska B., Oblacińska A., Biernacka B., Kołoło H.: Urazy i przemoc wśród młodzieży szkolnej w Polsce. Różnice regionalne. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2004.

Woynarowska B. (red.): Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów w Polsce. Wydział Pedagogiczny UW; Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2003.

Woynarowska B., Mazur J., Kowalewska A., Kołoło H., Małkowska A.: Zachowania zdrowotne i postrzeganie szkoły przez młodzież w Polsce w 2002 r. Raport techniczny z badań. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 2002.

Woynarowska-Sołdan M., Woynarowska B., Kokosza I, Mazur J.: Młodzież o szkole. Raport z badań wykonanych w 1998 roku  z serii Zdrowie Młodzieży Szkolnej w Polsce. Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 2000.

Woynarowska B., Mazur J.: Zachowania zdrowotne i zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce i innych krajach. Tendencje zmian w latach 1990-1998. Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 2000.

Woynarowska B., Szymańska M.M., Mazur J.: Wiedza i przekonania o HIV/AIDS. Zachowania seksualne. Raport z badań wykonanych w 1998 roku  z serii Zdrowie Młodzieży Szkolnej w Polsce. UW, Warszawa 1999.

Woynarowska B., Mazur J.: Zachowania zdrowotne i samoocena zdrowia. Raport z serii badań wykonanych w 1998 r. z serii Zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 1999.

Mazur J., Woynarowska B., Kowalewska A.: Palenie tytoniu. Raport z serii badań wykonanych w 1998 r. z serii Zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 1999.

Mazur J., Woynarowska B.: Wypadki i urazy. Raport z serii badań wykonanych w 1998 r. z serii Zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 1999.

Mazur J. Rozpowszechnienie i uwarunkowania wypadków i urazów dzieci i młodzieży w wieku 1-19 lat w Polsce. Rozprawa doktorska. Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 1996. Promotor: prof. dr hab. med. Zbigniew Brzeziński.

Woynarowska B. (red.): Zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce i innych krajach. Raport z badań przeprowadzonych w 1994 roku. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 1996. [Autorki: Oblacińska A., Jodkowska M., Woynarowska B., Mazur J., Szymańska M., Burzyńska I., Tabak I., Lewandowska M., Pułtorak M., Wojciechowska A., Wrocławska M.]

Woynarowska B., Szymańska M., Burzyńska I., Mazur J., Pułtorak M., Wojciechowska A.: Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce. Raport z badań przeprowadzonych w 1990 r. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 1993.

Wyniki badań HBSC 2018

Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC

Wyniki badań HBSC 2014

Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych

Wyniki badań HBSC 2010

Tendencje zmian zachowań zdrowotnych i wybranych wskaźników zdrowia młodzieży szkolnej w latach 1990-2010

© 2020 hbsc.pl. All Rights Reserved.

magiauslug.pl - tworzenie stron www i sklepów internetowych Warszawa magia usług