text

Dołącz do nas na portalach społecznościowych!

Artykuły naukowe

LOREM DOLOR

text

Artykuły naukowe, rozdziały w monografiach oraz artykuły popularnonaukowe

 

2020

Boer M, van den Eijnden RJJM, Boniel-Nissim M, Wong SL, Inchley JC, Badura P, Craig WM, Gobina I, Kleszczewska D, Klanšček HJ, Stevens GWJM: Adolescents’ Intense and Problematic Social Media Use and Their Well-Being in 29 Countries. Journal of Adolescent Health. 2020 Jun;66(6S):S89-S99. doi: 10.1016/j.jadohealth.2020.02.014.

Craig W, Boniel-Nissim M, King N, Walsh SD, Boer M, Donnelly PD, Harel-Fisch Y, Malinowska-Cieślik M, Gaspar de Matos M, Cosma A, Van den Eijnden R, Vieno A, Elgar FJ, Molcho M, Bjereld Y, Pickett : Social Media Use and Cyber-Bullying: A Cross-National Analysis of Young People in 42 Countries. Journal of Adolescent Health. 2020 Jun;66(6S):S100-S108. doi: 10.1016/j.jadohealth.2020.03.006.

Dzielska A, Kelly C, Ojala K, Finne E, Spinelli A, Furstova J, Fismen AS, Ercan O, Tesler R, Melkumova M, Canale N, Nardone P, Gudelj Rakic J, Dalmasso P: Weight Reduction Behaviors Among European Adolescents-Changes From 2001/2002 to 2017/2018. Journal of Adolescent Health. 2020 Jun;66(6S):S70-S80. doi: 10.1016/j.jadohealth.2020.03.008.

Dzielska A, Gudelj Rakic J, Kelly C, Németh A, Castetbon K, Dalmasso P. Eating behaviours and oral health [in:] Inchley J, Currie D, Budisavljevic S, Torsheim T, Jåstad A, Cosma A et al., editors. Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada. International report. Volume 1. Key findings. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2020, 8-12.

Dzielska A, Gudelj Rakic J, Kelly C, Németh A, Castetbon K, Dalmasso P. Overweight, underweight and body image [in:] Inchley J, Currie D, Budisavljevic S, Torsheim T, Jåstad A, Cosma A et al., editors. Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada. International report. Volume 1. Key findings. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2020, 15-17

Kelly C, Branquinho C, Dzielska A, Gaspar de Matos M, Melkumova M, Pavlova D, Pickett W, Gabhainn SN: Youth Participation in the Health Behaviour in School-aged Children Study. Journal of Adolescent Health. 2020 Jun;66(6S):S6-S8. doi: 10.1016/j.jadohealth.2020.03.015.

Kowalewska A, Woynarowska B: Picie alkoholu i używanie marihuany. Remedium 2020 (w druku)

Paakkari L, Torppa M, Mazur J, Boberova Z, Sudeck G, Kalman M, Paakkari O: A Comparative Study on Adolescents’ Health Literacy in Europe: Findings from the HBSC Study. International Journal of Environmental Research & Public Health 2020 May 19;17(10):E3543. doi: 10.3390/ijerph17103543.

Walsh SD, Sela T, De Looze M, Craig W, Cosma A, Harel-Fisch Y, Boniel-Nissim M, Malinowska-Cieślik M, Vieno A, Molcho M, Ng K, Pickett W: Clusters of Contemporary Risk and Their Relationship to Mental Well-Being Among 15-Year-Old Adolescents Across 37 Countries. Journal of Adolescent Health.  2020 Jun;66(6S):S40-S49. doi: 10.1016/j.jadohealth.2020.02.012.

Woynarowska B, Mazur J: Nastolatki przed ekranem i monitorem. Remedium 2020; 6: 2-4.

Woynarowska B, Korzycka M: Spożywanie śniadań przez nastolatki. Remedium 2020; 6: 17-19.

Kowalewska A, Woynarowska : Palenie tytoniu przez nastolatki. Remedium 2020; 3: 2-4.

Woynarowska B, Mazur J: Odchudzanie się nastolatków. Remedium 2020; 1: 2–4.

 

2019

Berkowska A, Kowalewska A, Mazur J:. Uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w zależności od stanu zdrowia uczniów oraz wybranych czynników kontekstowych. Kwartalnik Pedagogiczny 2019; 253(3): 207-222. doi: 10.5604/01.3001.0013.5544

Bójko M, Dzielska A, Mazur J, Oblacińska A:  Częstość grania oraz objawy uzależnienia od gier komputerowych a wybrane kompetencje emocjonalne nastolatków. Problemy Higieny i Epidemiologii 2019; 100(2): 95-103. http://www.phie.pl/pdf/phe-2019/phe-2019-2-095.pdf

Bucksch J, Kopcakova J, Inchley J, Troped PJ, Sudeck G, Sigmundova D, Nalecz H, Borraccino A, Salonna F, Dankulincova Veselska Z, Hamrik Z: Associations between perceived social and physical environmental variables and physical activity and screen time among adolescents in four European countries. International Journal of Public Health. 2019 Jan;64(1):83-94. doi: 10.1007/s00038-018-1172-9.

Duinhof EL, Lek KM, de Looze ME, Cosma A, Mazur J, Gobina I, Wüstner A, Vollebergh WAM, Stevens GWJM: Revising the self-report strengths and difficulties questionnaire for cross-country comparisons of adolescent mental health problems: the SDQ-R. Epidemiology and Psychiatric Sciences 2019 May 3;29:e35. doi:10.1017/S2045796019000246.

Elgar FJ, Gariepy G, Dirks M, Walsh SD, Molcho M, Cosma A, Malinowska-Cieslik M, Donnelly PD, Craig W: Association of Early-Life Exposure to Income Inequality With Bullying in Adolescence in 40 Countries. JAMA Pediatrics 2019 Jul 1;173(7):e191181. doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.1181.

Kleszczewska D, Szkutnik AM, Siedlecka J, Mazur J: Physical Activity, Sedentary Behaviours and Duration of Sleep as Factors Affecting the Well-Being of Young People against the Background of Environmental Moderators. International Journal of Environmental Research & Public Health 2019 Mar 14;16(6):915. doi: 10.3390/ijerph16060915.

Kleszczewska D, Siedlecka J, Mazur J: Physical activity and features of environment in which school children grow up as low mood determinants. Pediatria Polska – Polish Journal of Paediatrics 2019; 94(1): 25-33. doi: https://doi.org/10.5114/polp.2019.83739

Malinowska-Cieślik M, Mazur J, Nałęcz H, Małkowska-Szkutnik A: Social and Behavioral Predictors of Adolescents’ Positive Attitude towards Life and Self. International Journal of Environmental Research & Public Health 2019 Nov 11;16(22):4404. doi: 10.3390/ijerph16224404.

Małkowska-Szkutnik A, Mazur J: Burden of Chronic Conditions and Subjective Complaints as Factors Modifying the Way Polish Students Are Functioning at School. International Journal of Psycho-Educational Sciences 2019; 8(1): 55-63.  https://www.journals.lapub.co.uk/index.php/IJPES

Mazur J, Małkowska-Szkutnik A, Paakkari L, Paakkari O, Zawadzka D: The Polish version of the short scale measuring health literacy in adolescence. Developmental Period Medicine 2019;23(3):190-198.

Mazur J, Woynarowska B: Nastolatki o swoim zdrowiu. Wyniki badań HBSC 2018. Remedium 2019; 190: 2–5.

Mazur J, Kowalewska A, Izdebski Z, Wąż K:   Trends in alkohol abuse in polish adolescents in 2002-2018 in the light of international HBSC statistics. [w:] Youth Drinking in Decline : Thematic Meeting of the Kettil Bruun Society. Kraków, 2019: 10-30.

Mazur J, Dzielska A: Analiza wyników badań HBSC prowadzonych w 2018 roku wśród młodzieży szkolnej w wieku 11-15 lat [w:] Fijałkowska A, Korzycka M, Oblacińska A. (red.) Zdrowie i styl życia polskich uczniów. Raport z badań. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2019, 101-121.

Ng KW, Badura P, Dzielska Anna, Kokko S, Woods CB, Hamrik Z: Test-retest reliability of survey items on ownership and use of physical activity trackers. Acta Gymnica (formerly Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica) 2019; 49(2): 67-74. doi: 10.5507/ag.2019.001

Paakkari O, Torppa M, Boberova Z, Välimaa R, Maier G, Mazur J, Kannas L, Paakkari L: The cross-national measurement invariance of the health literacy for school-aged children (HLSAC) instrument. European Journal of Public Health. 2019 Jun 1;29(3):432-436. doi: 10.1093/eurpub/cky229.

Zaborskis, A., Grincaite, M., Lenzi, M.. Tesler, R., Moreno-Maldonado, C., Mazur, J: Social Inequality in Adolescent Life Satisfaction: Comparison of Measure Approaches and Correlation with Macro-level Indices in 41 Countries. Social Indicators Research, 2019, 141(3), 1055-1079. https://doi.org/10.1007/s11205-018-1860-0

Zawadzka D, Korzycka M, Mazur J: The sense of meaning of life as a factor protecting lower-secondary school youth against the fear of missing out. Psychiatria i Psychologia Kliniczna / Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 2019; 19(4): 391-397. doi: 10.15557/PiPK.2019.0042

 

2018

Bucksch J, Sigmund E, Badura, P, Tesler R, Ng K, Inchley J, Tynjala J, Salonna F, Nalecz H, Hamrik Z & the Physical Activity Focus Group: Scientific rationales, Section 5, 5.7 PHYSICAL ACTIVITY, [in:] Inchley J, Currie D, Cosma A & Samdal O, editors. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study Protocol: background, methodology and mandatory items for the 2017/18 survey. St Andrews: CAHRU; 2018, 60-64.

Kelly C, Dzielska A, Branquinho C, Alemán-Díaz A & the HBSC Youth Engagement Advisory Group. Engagement, policy and dissemination, Secton 4, 4.2 Active Participation Of Young People In The HBC Survey. [in:] Inchley J, Currie D, Cosma A & Samdal O, editors. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study Protocol: background, methodology and mandatory items for the 2017/18 survey. 65-73. St Andrews: CAHRU; 2018, 26-29.

Kleszczewska D, Mazur J: Badania HBSC. jako źródło informacji na temat aktywności fizycznej nastolatków. [w:] Fijałkowska A. (red.)  Aktualna ocena poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Ministerstwo Sportu  Turystyki, Warszawa, 2018, 10-13.

Mazur J, Kleszczewska D: Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 10-17 lat w świetle badań HBSC. [w:] Fijałkowska A. (red.)  Aktualna ocena poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Ministerstwo Sportu  Turystyki, Warszawa, 2018, 39-74.

Ottova V, Vollebergh W, van Dorsselaer S, Jericek Klanscek H, Välimaa R, Gobina I, Gaspar T, Mazur J, Ravens-Sieberer U, Torsheim T & the Positive Health Focus Group: Scientific rationales, Section 5, 5.8 Health and well-being. [in:] Inchley J, Currie D, Cosma A & Samdal O, editors. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study Protocol: background, methodology and mandatory items for the 2017/18 survey. St Andrews: CAHRU; 2018, 65-73.

Šmigelskas K, Vaičiūnas T, Lukoševičiūtė J, Malinowska-Cieślik M, Melkumova M, Movsesyan E, Zaborskis A: Sufficient Social Support as a Possible Preventive Factor against Fighting and Bullying in School Children. International Journal of Environmental Research & Public Health 2018 Apr 26;15(5):870. doi: 10.3390/ijerph15050870.

Tabak I, Klemera E, Orkenyi A, Moreno C, Zaborskis A, de Roos S & the Family Culture Focus Group. Scientific rationales, Section 5, 5.5 FAMILY CULTURE. [in:] Inchley J, Currie D, Cosma A & Samdal O, editors. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study Protocol: background, methodology and mandatory items for the 2017/18 survey. St Andrews: CAHRU; 2018. 50-55.

 

2017

Kleszczewska D, Dzielska A, Nałęcz H, Mazur J: Physical activity, BMI and body weight perception among 15-year-old boys and girls in Poland in the light of international comparisons. Developmental Period Medicine 2017;21(3):235-247.

Kleszczewska D, Małkowska-Szkutnik A, Nałęcz H, Mazur J: Zachowania sedentarne a nieswoiste dolegliwości psychosomatyczne młodzieży szkolnej. Pediatria Polska 2017; 92(5): 553-560. doi:10.1016/j.pepo.2017.06.005

Kopcakova J, Dankulincova Veselska Z, Madarasova Geckova A, Bucksch J, Nalecz H, Sigmundova D, van Dijk JP, Reijneveld SA: Is a Perceived Activity- Friendly Environment Associated with More Physical Activity and Fewer Screen-Based Activities in Adolescents? International Journal of Environmental Research & Public Health 2017 Jan 3;14(1):39. doi: 10.3390/ijerph14010039.

Mazur J, Kowalewska A, Dzielska A: Comparing intact and non-intact families in terms of trends in adolescent weekly tobacco smoking and alcohol drinking (Poland: 2002-2014). Journal of Health Inequalities 2017; 3 (1):41 –46. doi: https://doi.org/10.5114/jhi.2017.69164

Tabak I, Mazur J, Nałęcz H: Family and individual predictors and mediators of adolescent physical activity. Health Psychology Report, 2017, 5(4), 333-344. doi: https://doi.org/10.5114/hpr.2017.67522

Vokáčová J, Vašíčková J, Hodačová L, Půžová Z, Tabak I: Trends in Parent- adolescent Communication in the Czech Republic between 2002 and 2014: Results of the HBSC Study. Central European Journal of Public Health. 2017 Jul;25 Suppl 1:S36-S41. doi: 10.21101/cejph.a4952.

Wicki M, Kuntsche E, Eichenberger Y, Aasvee K, Bendtsen P, Dankulincová Veselská Z, Demetrovics Z, Dzielska A, Farkas J, de Matos MG, Roberts C, Tynjälä J, Välimaa R, Vieno A: Different drinking motives, different adverse consequences? Evidence among adolescents from 10 European countries. Drug and Alcohol Review 2017 Nov;36(6):731-741. doi: 10.1111/dar.12572.

 

2016

Aarø LE, Mazur J, Zatoński WA, Samdal O:Trends in smoking among Polish and Norwegian youth 1986-2014. Journal of Health Inequalities 2016; 2 (1): 44–51. doi: https://doi.org/10.5114/jhi.2016.61420

Brooks F, Zaborskis A, Klemera E, Orkenyi A, Tabak I, Grando Alcon MC: Social context: Family. [in:] Inchley J, Currie D, Young T, et al. Growing-up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: main findings from the 2013/2014 survey. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2016, 21-36.

Bucksch J, Hamrik Z, Nałęcz H: Health behaviours: Energy expenditure. [in:] Inchley J, Currie D, Young T, et al. Growing-up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: main findings from the 2013/2014 survey. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2016, 135-144.

Elgar F, McKinnon B, Torsheim T, Schnohr CW, Mazur J, Cavallo F, Currie C: Patterns of Socioeconomic Inequality in Adolescent Health Differ According to the Measure of Socioeconomic Position. Social Indicators Research, 2016, 12793), 1169-1180. https://doi.org/10.1007/s11205-015-0994-6

Kelly C, Lazzeri G, Dzielska A: Health behaviours: Eating behaviour. [in:] Inchley J, Currie D, Young T, et al. Growing-up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: main findings from the 2013/2014 survey. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2016, 107-127.

Kowalewska A, Mazur J, Tabak I: Osiągnięcia w nauce jako mediator zależności między zamożnością rodziny w zachowaniami ryzykownymi nastolatków w Polsce. Przegląd Lekarski 2016;73(10):745-9.

Małkowska-Szkutnik A: Samoocena zdrowia i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej. [w] Olsińska E. (red.) Stan zdrowia mieszkańców m.st. Warszawy w latach 2012-2014. Urząd M.st. Warszawy, Warszawa 2016: 258-267.

Mazur J, Dzielska A, Kowalewska A, Fijałkowska A: Current trends in tobacco smoking among 15-year-old adolescents in Poland in the background of 30 countries. Przegląd Lekarski 2016;73(10):685-9.

Mazur J: Nierówności w zdrowiu młodzieży szkolnej na podstawie wyników badań ankietowych nad zachowaniami zdrowotnymi HBSC 2014. [w:] Wojtyniak B, Mazur J. (red.) Społeczne nierówności w zdrowiu dzieci i młodzieży w Polsce w świetle badań populacyjnych. NIZP-PZH Warszawa 2016, 115-177.

Mazur J, Nałęcz H, Kleszczewska D, Małkowska-Szkutnik A, Borraccino A: Behavioural factors enhancing mental health – preliminary results of the study on its association with physial activity in 15 to 16 year olds. Developmental Period Medicine 2016;20(4):315-324.

Mazur J, Tabak I, Dzielska A, Wąż K, Oblacińska A: The Relationship between Multiple Substance Use, Perceived Academic Achievements, and Selected Socio- Demographic Factors in a Polish Adolescent Sample. International Journal of Environmental Research & Public Health 2016 Dec 21;13(12):1264. doi: 10.3390/ijerph13121264.

Michaelson V, Brooks F, Jirásek I, Inchley J, Whitehead R, King N, Walsh S, Davison CM, Mazur J, Pickett W; HBSC Child Spiritual Health Writing Group: Developmental patterns of adolescent spiritual health in six countries. SSM Population Health. 2016 Apr 22;2:294-303. doi: 10.1016/j.ssmph.2016.03.006.

Ottova-Jordan V, Gobina I, Mazur J: Health outcomes: Positive health. [in:] Inchley J, Currie D, Young T, et al. Growing-up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: main findings from the 2013/2014 survey. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2016, 71-85.

Schnohr CW, Gobina I, Santos T, Mazur J, Alikasifuglu M, Välimaa R, Corell M, Hagquist C, Dalmasso P, Movseyan Y, Cavallo F, van Dorsselaer S, Torsheim T: Semantics bias in cross-national comparative analyses: is it good or bad to have „fair” health? Health & Quality of Life Outcomes. 2016 May 4;14:70. doi:10.1186/s12955-016-0469-8.

Tabak I, Mazur J: Social support and family communication as factors protecting adolescents against multiple recurrent health complaints related to school stress. Developmental Period Medicine 2016 Jan-Mar;20(1):27-39.

Torsheim T, Cavallo F, Levin KA, Schnohr C, Mazur J, Niclasen B, Currie C; FAS Development Study Group: Psychometric Validation of the Revised Family Affluence Scale: a Latent Variable Approach. Child Indicators Research 2016;9:771-784. doi: 10.1007/s12187-015-9339-x.

Zatoński WA, Aaro LE, Samdal O, Mazur J: Smoking- or nicotine-free generation, or both? What should be the public health priority? Journal of Health Inequalities 2016; 2 (2): 105–108. doi: https://doi.org/10.5114/jhi.2016.65343

 

2015

Ahluwalia N, Dalmasso P, Rasmussen M, Lipsky L, Currie C, Haug E, Kelly C, Damsgaard MT, Due P, Tabak I, Ercan O, Maes L, Aasvee K, Cavallo F: Trends in overweight prevalence among 11-, 13- and 15-year-olds in 25 countries in Europe, Canada and USA from 2002 to 2010. European Journal of Public Health. 2015 Apr;25 Suppl 2:28-32. doi: 10.1093/eurpub/ckv016. PMID: 25805783.

Bobakova D, Hamrik Z, Badura P, Sigmundova D, Nalecz H, Kalman M: Test- retest reliability of selected physical activity and sedentary behaviour HBSC items in the Czech Republic, Slovakia and Poland. International Journal of Public Health. 2015 Jan;60(1):59-67. doi: 10.1007/s00038-014-0628-9.

Boniel-Nissim M, Tabak I, Mazur J, Borraccino A, Brooks F, Gommans R, van der Sluijs W, Zsiros E, Craig W, Harel-Fisch Y, Finne E: Supportive communication with parents moderates the negative effects of electronic media use on life satisfaction during adolescence. International Journal of Public Health. 2015 Feb;60(2):189-98. doi: 10.1007/s00038-014-0636-9.

Brooks F, Zaborskis A, Tabak I, Carmen Granado Alcón MD, Zemaitiene N, de Roos S, Klemera E: Trends in adolescents’ perceived parental communication across 32 countries in Europe and North America from 2002 to 2010. European Journal of Public Health. 2015 Apr;25 Suppl 2:46-50. doi: 10.1093/eurpub/ckv034. PMID: 25805787.

Cavallo F, Dalmasso P, Ottová-Jordan V, Brooks F, Mazur J, Välimaa R, Gobina I, Gaspar de Matos M, Raven-Sieberer U; Positive Health Focus Group: Trends in life satisfaction in European and North-American adolescents from 2002 to 2010 in over 30 countries. European Journal of Public Health. 2015 Apr;25 Suppl 2:80-2. doi:10.1093/eurpub/ckv014.

Cavallo F, Dalmasso P, Ottová-Jordan V, Brooks F, Mazur J, Välimaa R, Gobina I, Gaspar de Matos M, Raven-Sieberer U; Positive Health Focus Group: Trends in self-rated health in European and North-American adolescents from 2002 to 2010 in 32 countries. European Journal of Public Health. 2015 Apr;25 Suppl 2:13-5. doi:10.1093/eurpub/ckv011.

Kowalewska A, Mazur J, Dzielska A, Chełchowska M: Palenie tytoniu przez 15-latków w Polsce w zależności od wybranych czynników socjodemograficznych– tendencje zmian 2006-2014. Przegląd Lekarski 2015;72(3):115-9.

Kowalewska A, Mazur J: Struktura rodziny a inicjacja tytoniowa i regularne palenie tytoniu przez młodzież w Polsce. Przegląd Lekarski 2015;72(10):526-30.

Kuntsche E, Wicki M, Windlin B, Roberts C, Gabhainn SN, van der Sluijs W, Aasvee K, Gaspar de Matos M, Dankulincová Z, Hublet A, Tynjälä J, Välimaa R, Bendtsen P, Vieno A, Mazur J, Farkas J, Demetrovics Z: Drinking motives mediate cultural differences but not gender differences in adolescent alcohol use. Journal of Adolescent Health. 2015 Mar;56(3):323-9. doi: 10.1016/j.jadohealth.2014.10.267.

Ottová-Jordan V, Smith OR, Augustine L, Gobina I, Rathmann K, Torsheim T, Mazur J, Välimaa R, Cavallo F, Jericek Klanscek H, Vollebergh W, Meilstrup C, Richter M, Moor I, Ravens-Sieberer U; Positive Health Focus Group: Trends in health complaints from 2002 to 2010 in 34 countries and their association with health behaviours and social context factors at individual and macro-level. European Journal of Public Health. 2015 Apr;25 Suppl 2:83-9. doi: 10.1093/eurpub/ckv033.

Ottová-Jordan V, Smith OR, Gobina I, Mazur J, Augustine L, Cavallo F, Välimaa R, Moor I, Torsheim T, Katreniakova Z, Vollebergh W, Ravens-Sieberer U; Positive Health Focus Group: Trends in multiple recurrent health complaints in 15-year-olds in 35 countries in Europe, North America and Israel from 1994 to 2010. European Journal of Public Health. 2015 Apr;25 Suppl 2:24-7. doi: 10.1093/eurpub/ckv015.

Tabak I, Mazur J, Zawadzka D: Physical activity as a factor protecting teenage boys from tobacco and marihuana use. Przegląd Epidemiologiczny 2015;69(4):795-800, 919-22.

Woynarowska B, Małkowska-Szkutnik A, Woynarowska-Sołdan M, Mazur J: Postrzeganie przez młodzież w wieku 11-15 lat środowiska psychospołecznego szkoły. Tendencje zmian w latach 1990-2010 Kwartalnik Pedagogiczny 2015; 235(1): 185-206

Vereecken C, Pedersen TP, Ojala K, Krølner R, Dzielska A, Ahluwalia N, Giacchi M, Kelly C: Fruit and vegetable consumption trends among adolescents from 2002 to 2010 in 33 countries. European Journal of Public Health. 2015 Apr;25 Suppl 2:16-9. doi: 10.1093/eurpub/ckv012.

 

2014

Brooks F, Zaborskis A, Tabak I, del Carmen Granado Alcon M, Zemaitiene N, se Roos S, Klemera E & the Family Culture Focus Group, in collaboration with van der Sluijs W & the Peer Culture Group: Scientific rationales, Section 5, 5.6 Family culture. [in:]  Currie C, Inchley J, Molcho M, Lenzi M, Veselska Z & Wild F (eds.). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study Protocol: Background, Methodology and Mandatory items for the 2013/14 Survey. St Andrews: CAHRU 2014. Access at: http://www.hbsc.org, 51-57.

De Clercq B, Elgar FJ, Stevens GWJM, Due P, Hartley J, Hofmann F, Baban A, Gajewski J, Geckova AM, Holseting B, Mazur J, Richter M, Schnohr CW, Thorsheim T, Veselska Z, Walsh S & Currie C: Scientific rationales, Section 5, 5.17 Social Inequality. [in:] Currie C, Inchley J, Molcho M, Lenzi M, Veselska Z & Wild F (eds.). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study Protocol: Background, Methodology and Mandatory items for the 2013/14 Survey. St Andrews: CAHRU 2014. Access at: http://www.hbsc.org, 140-148.

Dzielska A: Motywy picia alkoholu w zależności od używania tytoniu i marihuany przez młodzież. Przegląd Lekarski 2014;71(11):592-6.

Dzielska A, Kowalewska A: Zachowania ryzykowne młodzieży – współczesne podejście do problemu. Studia BAS 2014; 2(38): 139-168.

Dzielska A, Tabak I, Mazur J.  Polska wersja kwestionariusza DMQ-R SF do badania motywów picia alkoholu przez młodzież. Alkoholizm i Narkomania 2013; 26(3):255-274.

Kuntsche E, Gabhainn SN, Roberts C, Windlin B, Vieno A, Bendtsen P, Hublet A, Tynjälä J, Välimaa R, Dankulincová Z, Aasvee K, Demetrovics Z, Farkas J, van der Sluijs W, de Matos MG, Mazur J, Wicki M: Drinking motives and links to alcohol use in 13 European countries. Journal of Studies on Alcohol and Drugs. 2014 May;75(3):428-37. doi: 10.15288/jsad.2014.75.428.

Mazur J, Kowalewska A, Baska T, Sigmund E, Nałęcz H, Nemeth A, Zawadzka D: Patterns of Physical Activity and Multiple Risk Behaviour in Adolescents from Visegrad Countries. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2014; 12(1): 56-67. doi 10.4467/20842627OZ.14.006.2899

Ottova-Jordan V, Goina I, Vollenberg W, van Dorsselaer S, Jericek Klanscek H, Valimaa R, Gaspar T, Mazur J, Torsheim T, Ravens-Sieberer U & the Positive Health Group: Scientific rationales, Section 5, 5.10 Health and well-being. [in:] Currie C, Inchley J, Molcho M, Lenzi M, Veselska Z & Wild F (eds.). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study Protocol: Background, Methodology and Mandatory items for the 2013/14 Survey. St Andrews: CAHRU 2014. Access at: http://www.hbsc.org, 82-92.

Stalmach M, Tabak I, Radiukiewicz K: Wybrane czynniki społeczno-ekonomiczne środowiska rodzinnego jako predyktory przemocy rówieśniczej wśród młodzieży szkolnej w Polsce. Developmental Period Medicine 2014 Oct- Dec;18(4):495-505.

Woynarowska B, Oblacińska A: Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce. Najważniejsze problem zdrowotne. Studia BAS 2014; 2(38): 41-64.

Woynarowska B, Mazur J, Małkowska-Szkutnik A, Dzielska A, Kowalewska A: Zachowania zdrowotne uczniów w wieku 15 lat w Polsce i tendencje zmian w latach 1990-2010. Ruch Pedagogiczny 2014; 1: 59-72.

 

2013

Dzielska A, Nałęcz H: Aktywność fizyczna młodzieży i jakość życia związana ze zdrowiem. [w:] Szymborski J, Zatoński Z. (red.). Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym. Wszechnica Polska, Warszawa 2013 (z serii Zdrowie Publiczne. Monografie. t.II. 2013), 32-50.

Kowalewska A, Mazur J: Adolescent’s perception of peer substance use in relation to social relationship and the neighbourhood social capital. Przegląd Lekarski 2013;70(10):822-5.

Małkowska-Szkutnik A: Samoocena zdrowia i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży.. [w]: E. Olsińska (red.). Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 2009-2011. Warszawa: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Zdrowotnej, 2013: 247-256.

Mazur J, Sentenac M, Brooks F, Małkowska-Szkutnik A, Gajewski J, Gavin A: Burden of chronic health conditions in adolescence measured by school surveys. Medycyna Wieku Rozwojowego 2013 Apr-Jun;17(2):157-64.

Mazur J: Skala Zasobów Materialnych Rodziny – badanie walidacyjne i proponowana modyfikacja. Hygeia Public Health 2013; 48(2): 211-217.

Mazur J: Obciążenie dolegliwościami subiektywnymi w drugiej dekadzie życia. [w:] Szymborski J., Zatoński Z. (red.). Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym. Wszechnica Polska, Warszawa 2013 (z serii Zdrowie Publiczne. Monografie. t.II. 2013), 11-31.

Sentenac M, Gavin A, Gabhainn SN, Molcho M, Due P, Ravens-Sieberer U, Matos MG, Malkowska-Szkutnik A, Gobina I, Vollebergh W, Arnaud C, Godeau E: Peer victimization and subjective health among students reporting disability or chronic illness in 11 Western countries. European Journal of Public Health. 2013 Jun;23(3):421-6. doi: 10.1093/eurpub/cks073.

 

2012

Dzielska A: Używanie przez młodzież marihuany i upijanie się w latach 2006-2010.  Remedium 2012; 4: 30-31.

Gajewski J, Małkowska-Szkutnik A: Rodzinne i rówieśnicze czynniki związane z upijaniem się i paleniem tytoniu przez 15-letnią młodzież. Medycyna Wieku Rozwojowego 2012 Oct-Dec;16(4):322-8.

Iannotti RJ, Chen R, Kołoło H, Petronyte G, Haug E, Roberts C: Motivations for adolescent participation in leisure-time physical activity: International differences. Journal of Physical Activity & Health 2012; 10(1): 106-114. doi: https://doi.org/10.1123/jpah.10.1.106

Kołoło H, Guszkowska M, Mazur J, Dzielska A: Self-efficacy, self-esteem and body image as psychological determinants of 15-year-old adolescents’ physical activity levels. Human Movement 2012; 13(3): 264-270. doi: 10.2478/v10038-012-0031-4

Kołoło H, Guszkowska M, Mazur J: Psychospołeczne determinanty niedoboru aktywności fizycznej w populacji 15-latków. Wychowanie Fizyczne i Sport 2012; 56(1): 5-10.

Kowalewska A, Mazur J: Próby palenia tytoniu a oglądanie telewizji video, DVD przez młodzież w Polsce. Przegląd Lekarski 2012;69(10):863-6.

Małkowska-Szkutnik A: Relacje z przyjaciółmi a jakość życia gimnazjalistów. Remedium 2012; 5: 6-7.

Mazur J, Kołoło H, Woynarowska B: Występowanie urazów wymagających pomocy medycznej u młodzieży gimnazjalnej w zależności od masy ciała i poziomu aktywności fizycznej. Problemy Higieny i Epidemiologii 2012; 93(2): 298-303.

Mazur J, Tabak I, Gajewski J, Dzielska A: Nadwaga i otyłość wśród uczniów gimnazjum w zależności od wybranych czynników behawioralnych. Zmiany w latach 2006-2010. Przegląd  Epidemiologiczny 2012; 66(3): 503-508.

Mazur J: Inequalities in health of children and adolescents. W:  Social inequalities in health in Poland. WHO Regional Office for Europe Copenhagen 2012, s. 49-60.

Mazur J: Polska młodzież na tle rówieśników z innych krajów. Remedium 2012; 6(232): 6-7.

Ottova V, Valverde PR, Mazur J, Gobina I, Jericek H, Gaspar T, Valimaa R, van Dorsselaer S, Ravens-Sieberer U and the HBSC Positive Health Focus Group: Health outcomes. [in;] Currie C et al., eds. Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2012 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 6), 65-88.

Sentenac M, Gavin A, Nic Gabhain S, Molcho M, Due P, Ravens-Sieberer U, de Matos M, Małkowska-Szkutnik A, Gobina I, Vollebergh W, Arnaud C, Godeau E: Peer-victimization and subjective health among students reporting disability or chronic illness in 11 Western Countries. European Journal of Public Health 2012; 23(3): 421-426, https://doi.org/10.1093/eurpub/cks073

Tabak I, Mazur J, Granado Alcon MC, Oerkenyi A, Zaborskis A, Aasvee K, Moreno C: Examining Trends in Parent-Child Communication in Europe Over 12 Years. Journal of Early Adolescence, 2012, 32(1), 26-54. https://doi.org/10.1177/0272431611419509

 

2011

Małkowska-Szkutnik A, Mazur J: Funkcjonowanie w szkole uczniów z chorobą przewlekłą. Problemy Higieny i Epidemiologii 2011; 92(2): 232-240.

Mazur J, Woynarowska B: Picie alkoholu przez młodzież 15-letnią w Polsce w latach 2002-2010. Zmiany w ogólnej populacji oraz według płci i zamożności rodziny. Alkoholizm i Narkomania 2011; 24(4): 275-296.

Mazur J: Spojrzenie z perspektywy cyklicznych badań międzynarodowych. Remedium 2011; (12): 1-3.

Tabak I, Mazur J: Dobre relacje rodzinne jako czynniki chroniące młodzież 11-15 -letnią przed paleniem tytoniu. Przegląd Lekarski 2011; 68(10): 840-845.

Woynarowska B, Komosińska K, Małkowska-Szkutnik A: Środowisko fizyczne szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce w ocenie ich dyrektorów. Problemy Higieny i Epidemiologii 2011; 92(3): 455-460.

Woynarowska B, Małkowska-Szkutnik A, Mazur J, Kowalewska A, Komosińska K: School meals and policy on promoting healthy eating in schools in Poland. Medycyna Wieku Rozwojowego 2011; 15(3 cz. I): 232-239.

Woynarowska-Sołdan M, Małkowska-Szkutnik A: Postrzeganie przez dyrektorów szkół klimatu społecznego i problemów występujących w środowisku społecznym szkoły. Ruch Pedagogiczny 2011; 82(5-6): 31-43.

 

2010

Dzielska A, Mazur J: Zespół zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Badania nad zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi. Zeszyty Naukowe 3/2010. Pedagogika. Potrzeby i Prawa Dziecka. Aspekty Prawne i Społeczne. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Warszawa 2010: 53-68.

Gajewski J: Kapitał społeczny a nadużywanie alkoholu i zadowolenie z życia młodzieży. Remedium 2011; (12): 4-5.

Kołoło H, Mazur J, Mikiel-Kostyra K, Guszkowska M: Determinanty aktywności fizycznej młodzieży. Medycyna Wieku Rozwojowego 2010; 16(3): 310-318.

Małkowska-Szkutnik A: Samoocena zdrowia  i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży. W: Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999-2008. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Biuro Polityki Zdrowotnej, Warszawa 2010, s. 195-225.

Mazur J, Małkowska-Szkutnik A: Choroby przewlekłe a postrzeganie wymagań szkolnych przez uczniów 11-15-letnich w Polsce. Medycyna Wieku Rozwojowego 2010; 14(2):160-8.

Mazur J, Woynarowska B, Hanke W, Półgrabski T, Malinowska-Cieślik M, Dzielska A, Kołoło : Poland: progress in child and adolescent physical activity promotion and injury prevention. W: WHO, Socio-environmentally determined health inequities among children and adolescents, WHO/HBSC Forum 2009 Report, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen: 2010; 140-151.

Mazur J: Metody regresyjne w badaniach nad nierównościami w zdrowiu. Problemy Higieny i Epidemiologii 2010; 91(1): 21-27.

Mazur J: Społeczne uwarunkowania zdrowia subiektywnego młodzieży szkolnej w wieku 11-15 lat w Polsce na tle danych europejskich. Medycyna Wieku Rozwojowego 2010; 14(2): 169-78.

Ravens-Sieberer U, Torsheim T, Ottova V, Mazur J, Schnohr C, Valimaa R, van Dorsselaer S, Vollebergh W: Scientific rationales, Section 5, 5.10 Life satisfaction. [in:] Currie C, Griebler R, Inchley J, Theunissen A, Molcho M, Samdal O, Dur W (eds.) Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study Protocol: Barckground, Methodology and Mandatory Items for the 2009/10 Survey. Edinburgh: CAHRU & Vienna: LBIHPR 2010. Found at: http://www.hbsc.org, 69-72.

Ravens-Sieberer U, Torsheim T, Ottova V, Mazur J, Schnohr C, Valimaa R, van Dorsselaer S, Vollebergh W: Scientific rationales, Section 5, 5.7 Health complaints. [in:] Currie C, Griebler R, Inchley J, Theunissen A, Molcho M, Samdal O, Dur W (eds.). Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study Protocol: Barckground, Methodology and .Mandatory Items for the 2009/10 Survey. Edinburgh: CAHRU & Vienna 2010: LBIHPR. Found at: http://www.hbsc.org, 56-69.

Ravens-Sieberer U, Torsheim T, Ottova V, Mazur J, Schnohr C, Valimaa R, van Dorsselaer S, Vollebergh W: Scientific rationales, Section 5, 5.17 Self-rated health. [in:] Currie C, Griebler R, Inchley J, Theunissen A, Molcho M, Samdal O, Dur W (eds.) Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study Protocol: Barckground, Methodology and Mandatory Items for the 2009/10 Survey. Edinburgh: CAHRU & Vienna 2010: LBIHPR. Found at: http://www.hbsc.org, 107.-110.

Zambon A, Morgan A, Vereecken C, Colombini S, Boyce W, Mazur J, Lemma P, Cavallo F: The contribution of club participation to adolescent health: evidence from six countries. Journal of  Epidemiology & Community Health 2010; 64(1): 89-95. doi: 10.1136/jech.2009.088443

 

2009

Iannotti RJ, Janssen I, Haug E, Kołoło H, Annaheim B, Borraccino A; HBSC Physical Activity Focus Group: Interrelationships of adolescent physical activity, screen-based sedentary behaviour, and social and psychological health. International Journal of Public Health 2009; Sep; 54 Suppl 2:191-8. doi: https://doi.org/10.1007/s00038-009-5410-z

Kołoło H, Mazur J, Dzielska A: Niedobory aktywności fizycznej a relacje społeczne. Badanie reprezentatywnej próby dziewcząt 15-letnich. W: Guszkowska M. (red.): Aktywność ruchowa kobiet. AWF, Warszawa 2009, s. 119-126.

Malinowska-Cieślik M. i in. Wypadki, urazy, otyłość i aktywność fizyczna. W: Hanke W. (red.). Plan dotyczący środowiska i zdrowia dzieci  (CEHAP). MZ, MŚ, WHO-Polska. Warszawa 2009.

Małkowska-Szkutnik A, Mazur J: Zdrowie i edukacja młodzieży polskiej w świetle badań międzynarodowych. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2009; 2(18): 45-83.

Mazur J, Dzielska A, Małkowska-Szkutnik A: Związek palenia tytoniu z zespołem zachowań ryzykownych u młodzieży 15-letniej w Polsce i innych krajach europejskich. Przegląd Lekarski 2009; 66(10): 768-772.

Mazur J, Małkowska-Szkutnik A, Oblacińska A, Kołoło H: Drabina Cantrila w badaniach stanu zdrowia i nierówności w zdrowiu uczniów w wieku 11-18 lat. Problemy Higieny i  Epidemiologii 2009; 90(3): 355-361.

Mazur J, Tabak I, Małkowska-Szkutnik A, Dzielska A, Kołoło H, Kowalewska A: Risk and protective factors among determinants of risk syndrome (RBS) In 15-year-old Polish adolescents. Results from HBSC 2006 Survey W: Determinants of health and health behaviours in Polish adolescents. Review of studies conducted in 2005-2008. Institute of Mother and Child, Warsaw 2009, s. 9-32.

Tabak I, Woynarowska B, Mazur J: Zmiany w strukturze rodzin i łatwości rozmów z rodzicami młodzieży 11-15-letniej w Polsce w latach 1994-2006. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo 2009; 4: 331-343.

Woynarowska B, Tabak I: Uczniowie z chorobami przewlekłymi w szkole. Remedium 2009; 12(202): 22-23.

 

2008

Dzielska A, Kołoło H, Mazur J: Zachowania zdrowotne młodzieży związane z odżywianiem w kontekście czynników społeczno-ekonomicznych – kierunek zmian 2002-2006. Problemy Higieny i Epidemiologii 2008; 89(2): 222-229.

Dzielska A, Mazur J: Zmiany wskaźnika masy ciała (BMI) 15-latków a funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym. W: Czaplicki Z., Górska A., Podhajna E. (red.): Aktywność fizyczna a otyłość. Profilaktyka, psychika, estetyka. Toruń 2008, s.116-126.

Dzielska A: Ocena zdrowia i osiągnięć szkolnych młodzieży używającej konopi. Remedium 2008; 4: 4-5.

Kołoło H, Guszkowska M, Mazur J: Motywacja w aktywności fizycznej młodzieży. W: Czaplicki Z., Górska A., Podhajna E.: Aktywność fizyczna a otyłość – profilaktyka, psychika, estetyka. Toruń 2008, s. 42-49.

Kowalewska A: Wiek inicjacji nikotynowej a częstość palenia tytoniu przez młodzież 15-letnią w Polsce. Przegląd Lekarski 2008; 65(10): 546-548.Mazur J, Tabak I, Kołoło H: Czynniki ryzyka i ochronne wśród uwarunkowań subiektywnych dolegliwości młodzieży 15-letniej. Przegląd Epidemiologiczny 2008; 62: 633-641.

Mazur J, Tabak I: Koncepcja resilience. Od teorii do badań empirycznych. Medycyna Wieku Rozwojowego 2008; 7(2 cz. I): 599-605.

Mazur J, Woynarowska B, Kowalewska A: Wybrane wskaźniki palenia tytoniu przez młodzież 15-letnią na tle międzynarodowych statystyk. Przegląd Lekarski 2008; 65(10): 541-545.

Mazur J: Zdrowie młodzieży w okresie dorastania. W: Szymborski J, Jakóbik K. (red.): Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce. Biuletyn RPO 2008; materiały, zeszyt 62, s. 171-213.

Oblacińska A, Kołoło H, Mazur J: Socjoekonomiczne uwarunkowania dysharmonii rozwoju fizycznego młodzieży 15-letniej w Polsce. Medycyna Wieku Rozwojowego 2008; 7(2 cz. I): 549-557.

Tabak I, Mazur J: Współczesna rodzina a zdrowie psychiczne i zadowolenie z życia polskich nastolatków. W: Okulicz-Kozaryn K, Ostaszewski K. (red.): Promocja zdrowia psychicznego – badania i działania w Polsce. PARPA, Warszawa 2008, s. 101-118.

Woynarowska B, Małkowska-Szkutnik A, Mazur J: Zdrowie subiektywne młodzieży w wieku 11-15 lat w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Medycyna Wieku Rozwojowego 2008; 12(2 cz.1): 559-569.

Woynarowska B, Mazur J, Kowalewska A: Organizacja żywienia uczniów w szkole a profilaktyka nadwagi i otyłości. Zdrowie Publiczne 2008; 118(2): 132-137.

 

2007

Kołoło H, Mazur J: Poczucie własnej skuteczności a picie alkoholu przez młodzież. Remedium 2007; 11(177): 4-5.

Kołoło H: Poczucie własnej skuteczności – czynnik chroniący – od teorii do praktyki. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007; 6: 39-43.

Kowalewska A, Mazur J, Woynarowska B: Charakterystyka wybranych czynników psychospołecznych u 15-latków, którzy palą tytoń i rzucili palenie. Przegląd Lekarski 2007; 64(10): 747-751.Mazur J, Kołoło H: Zamieszkanie i klimat szkoły a częste upijanie się 15-latków. Remedium 2007; 12(178).Mazur J, Małkowska-Szkutnik A: Środowisko szkoły a zachowania ryzykowne gimnazjalistów. Remedium 2007; 10(176): 4-5.Mazur J, Tabak I, Kołoło H: W kierunku lepszej oceny stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Polska wersja kwestionariusza mocnych stron i trudności. Doświadczenia dwóch badań populacyjnych. Medycyna Wieku Rozwojowego 2007; 11(1): 13-24.

Mazur J: Czynniki chroniące przed niekorzystnym środowiskiem w okresie dorastania. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007; 40(7): 33-38.

Tabak I, Woynarowska B, Mazur J: Zmiany w strukturze rodzin i łatwości rozmów z rodzicami młodzieży 11-15-letniej w Polsce w latach 1994-2006. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo 2007; 4: 331-342.

Woynarowska B, Mazur J: Zmiany w używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku 11-15 lat w Polsce w latach 2001-2006. Problemy Higieny i Epidemiologii 2007; 88(4): 249-253.

Woynarowska B: Tempo dojrzewania płciowego dziewcząt a ich zdrowie i występowanie zachowań ryzykownych. Pediatria Polska 2007; 82(10): 775-782.

Woynarowska B: Zachowania zdrowotne i zdrowie subiektywne młodzieży 15-letniej w Polsce. Tendencje zmian w latach 1990-2006. W: Charzewska J. (red.): Biospołeczne aspekty rozwoju współczesnej młodzieży polskiej w okresie dojrzewania. Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 2007, s. 7- 17.

 

2006

Małkowska-Szkutnik A: Postrzeganie środowiska psychicznego szkoły i przystosowania szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia społecznego a częstotliwość występowania zachowań ryzykownych u gimnazjalistów. W: Zeszyty metodyczne nr 2 „Materiały z ogólnopolskiej konferencji Wychowywać to kochać i wymagać”. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 2006, s. 14-23.

Mazur J, Kołoło H: Związek miedzy przemocą rówieśniczą w szkole a samopoczuciem psychicznym uczniów gimnazjum. Dziecko krzywdzone. Teoria Badania Praktyka. 2006; 14: 80-92.

Mazur J, Woynarowska B: Związek między występowaniem chorób przewlekłych i urazów wśród młodzieży szkolnej z uwzględnieniem czynników modyfikujących. Pediatria Polska 2006; 81(2): 80-86.

Molcho M, Harel Y, Pickett W, Scheidt PC, Mazur J, Overpeck MD; HBSC Violence and Injury Writing Group: The epidemiology of non-fatal injuries among 11-, 13-and 15-year old youth in 11 countries: findings from the 1998 WHO-HBSC cross-national survey. International  Journal of  Injury Control & Safety Promotion 2006; 13(4): 205-11. doi: 10.1080/17457300600864421

 

2005

Komosińska K, Woynarowska B, Hildt K: Nauczyciele o swoim samopoczuciu i pracy po trzech latach wdrażania reformy edukacji.  Edukacja Studia-Badania-Innowacje 2005; 1: 33-41.

Kowalewska A, Woynarowska B, Mazur J: Uzależnienie od nikotyny i gotowość do rzucenia palenia wśród palącej młodzieży 15-letniej. Problemy Higieny i Epidemiologii 2005; 86(2): 93-98.

Małkowska A, Woynarowska B: Wsparcie uczniów w szkole w badaniach HBSC. Remedium 2005; 7-8(149-150): 26-27.

Mazur J, Mierzejewska E: Selected Health Problems in Children and Adolescents in Poland. Polish Population Review 2005; 27: 203-236.

Mazur J, Woynarowska B, Kołoło H, Małkowska A: Przemoc wśród młodzieży w wieku 11-15 lat a nadużywanie alkoholu i wybrane uwarunkowania psychospołeczne. Alkoholizm i Narkomania 2005; 18(3): 9-23.

Pickett W, Craig W, Harel Y, Cunningham J, Simpson K, Molcho M, Mazur J, Dostaler S, Overpeck MD, Currie CE; HBSC Violence and Injuries Writing Group: Cross-national study of fighting and weapon carrying as determinants of adolescent injury. Pediatrics 2005; 116(6): 855-63. doi: https://doi.org/10.1542/peds.2005-0607

Pickett W, Molcho M, Simpson K, Janssen I, Kuntsche E, Mazur J, Harel Y, Boyce WF: Cross national study of injury and social determinants in adolescents. Injury Prevention 2005; 11(4): 213-8. doi: 10.1136/ip.2004.007021

Woynarowska B: Ryzykowne zachowania seksualne 15-latków. Remedium 2005; 2: 14-15.

 

2004

Cabak A, Woynarowska B: Aktywność fizyczna młodzieży w wieku 11-15 lat w Polsce i w innych krajach w 2002 roku. Wychowanie Fizyczne i Sport 2004; 48: 355-360.

Jodkowska M, Oblacińska A, Mazur J: Urazy wymagające pomocy medycznej w retrospekcji uczniów w wieku 11-15 lat w Polsce (1994-2002). Przegląd Epidemiologiczny 2004; 58: 701-712.

Kołoło H, Woynarowska B: Aktywność fizyczna i zachowania sedenteryjne nastolatków. Remedium 2004; 6(135): 15-16.

Kołoło H, Woynarowska B: Nieuzasadnione odchudzanie się dziewcząt w okresie dojrzewania a sytuacja ekonomiczno-społeczna ich rodzin. Medycyna Wieku Rozwojowego 2004; 8; 3 cz. 1: 611-622.

Kołoło H, Woynarowska B: Samoocena masy ciała i odchudzanie się dziewcząt w okresie dojrzewania. Przegląd Pediatryczny 2004; 3-4: 196-201.

Kołoło H: Samoocena wyglądu i odchudzanie się dziewcząt. Remedium 2004; 4(134): 14-15.

Komosińska K, Woynarowska B: Zachowania związane ze zdrowiem jamy ustnej młodzieży w wieku 11-15 lat w Polsce i innych krajach oraz tendencje zmian w latach 1990-2002. Nowa Stomatologia 2004; 28(2): 62-72.

Kowalewska A, Mazur J, Woynarowska B: Palenie tytoniu przez młodzież w okresie dojrzewania a jej środowisko społeczne. Roczniki PZH 2004; 55(4): 363-375.

Małkowska A, Mazur J, Woynarowska B: Poziom spostrzeganego wsparcia społecznego a jakość życia dzieci i młodzieży 8-18 letniej. Medycyna Wieku Rozwojowego 2004; VIII(3 cz. I): 551-566.

Małkowska A, Woynarowska B: Postrzeganie przez uczniów w wieku 11-15 lat relacji i wsparcia udzielanego im przez nauczycieli, innych uczniów w klasie i rodziców. Auxillium Sociale 2004; 2(30): 132-142.

Małkowska A, Woynarowska B: Postrzeganie przez uczniów w wieku 11-15 lat relacji i wsparcia społecznego a występowanie zachowań ryzykownych. Edukacja. Studia – Badania – Innowacje 2004; 3(87): 36-47.

Małkowska A: Przemoc w środowisku rówieśniczym w szkole. Remedium 2004; 9(139): 16-17.

Mazur J, Woynarowska B: Mierniki nierówności społecznych w badaniach ankietowych młodzieży szkolnej. Przegląd Epidemiologiczny 2004; 58: 377-90.

Mazur J, Woynarowska B: Przemoc w szkole a zdrowie i zadowolenie z życia uczniów 11-15-letnich. Pediatria Polska 2004; 79(2): 707-715.

Mazur J, Woynarowska B: Współwystępowanie palenia tytoniu i picia alkoholu w zespole zachowań ryzykownych u młodzieży szkolnej. Tendencje zmian w latach 1990-2002. Alkoholizm i Narkomania 2004; XVIII(1-2): 29-43.

Mazur J, Woynarowska B: Zespół zachowań ryzykownych a zdrowie i zadowolenie z życia młodzieży 15-letniej. Medycyna Wieku Rozwojowego 2004; VIII(3 cz. I): 567-583.

Mazur J: Częstość i uwarunkowania urazów wymagających pomocy medycznej. Remedium 2004; 7-8: 28-29.

Mazur J: Kaski rowerowe: w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Edukacja dla Bezpieczeństwa 2004; 3(18): 37-40.

Mazur J: Międzynarodowe badania zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej (HBSC) jako źródło informacji o zachowaniach problemowych dorastających dziewcząt. W: Prajsner M. (red.): Alkohol a zachowania problemowe dorastającej młodzieży. Opinie i badania. Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2004, s. 107-112.

Mazur J: Picie napojów alkoholowych przez dorastającą młodzież. Remedium  2004; 11: 14-15.

Tabak I, Mazur J, Jodkowska M, Oblacińska A: Społeczne uwarunkowania powtarzających się urazów wśród uczniów w wieku 11-15 lat w Polsce. Medycyna Wieku Rozwojowego 2004; VIII(3 cz. I): 595-610.

Woynarowska B, Izdebski Z, Kołoło H, Mazur J: Inicjacja seksualna i stosowanie prezerwatyw oraz innych metod zapobiegania ciąży przez młodzież 15-letnią w Polsce i w innych krajach. Ginekologia Polska 2004; 75(8): 621-632.

Woynarowska B, Mazur J: Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej: wyniki badań HBSC 2002. Zdrowie Publiczne 2004; 114(2): 159-167.

Woynarowska B, Tabak I, Mazur J: Subiektywna ocena zdrowia i zadowolenia z życia młodzieży szkolnej w Polsce i innych krajach w 2002 r. Medycyna Wieku Rozwojowego 2004; VIII(3 cz. I): 535-550.

Woynarowska B: Aktywność fizyczna i zachowania sedenteryjne nastolatków. Remedium 2004; 6: 14-15.

Woynarowska B: Jak odżywiają się nastolatki? Remedium 2004; 5: 14-15.

Woynarowska B: Palenie tytoniu wśród nastolatków. Remedium 2004; 12: 14-15.

Woynarowska B: Zachowania żywieniowe u młodzieży w wieku 11-15 lat w Polsce i ich niektóre skutki zdrowotne i społeczne. Standardy Medyczne 2004; 1: 87-94.

Woynarowska B: Zdrowie i zadowolenie z życia nastolatków w Polsce. Remedium 2004; 3: 14-15.

 

2003

Małkowska A, Mazur J, Woynarowska B: Urazy w czasie zajęć sportowych wśród młodzieży szkolnej w Polsce i w niektórych krajach. Zdrowie Publiczne 2003; 113(1/2): 42-47.

Mazur J, Kowalewska A, Woynarowska B: Picie alkoholu a inne zachowania ryzykowne dla zdrowia u młodzieży w wieku 15 lat. Medycyna Wieku Rozwojowego 2003; 7(1/2): 75-90.

Mazur J, Małkowska A: Sprawcy i ofiary przemocy wśród uczniów w Polsce. Medycyna Wieku Rozwojowego 2003; 7(1/2): 121-134.

Mazur J: Przemoc w szkołach – skala zjawiska w Polsce i europejskie rekomendacje w zakresie działań prewencyjnych. Edukacja dla Bezpieczeństwa 2003; 1: 45-50.

Woynarowska B, Mazur J: Używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne u młodzieży w wieku 11-15 lat w Polsce w 2002 roku. Alkoholizm i Narkomania 2003; 16(3/4): 155-171.

Woynarowska B: Zachowania problemowe młodzieży w wieku 11-15 lat w Polsce w 2002 roku i ich zmiany w latach 1990-2002. W: Prajsner M. (red.): Perspektywy profilaktyki, PARPA, Warszawa 2003, s. 31-37.

Woynarowska B: Zachowania ryzykowne u uczniów w wieku 11, 13 i 15 lat w Polsce w 2002 r. Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole 2003; 7: 5-12.

 

2002

Pickett W, Schmid H, Boyce WF, Simpson K, Scheidt PC, Mazur J, Molcho M, King MA, Godeau E, Overpeck M, Aszmann A, Szabo M, Harel Y: Multiple risk behavior and injury: an international analysis of young people. Archives of Pediatrics & Adolescent  Medicine 2002; 156(8): 786-93. doi: 10.1001/archpedi.156.8.786

Woynarowska B, Lutze I, Mazur J: Zmiany w zdrowiu i samopoczuciu psychospołecznym młodzieży szkolnej w okresie transformacji ustrojowej. Przegląd Pediatryczny 2002; 32(3): 218-222.

Woynarowska B, Mazur J: Intencje palenia tytoniu w niedalekiej przyszłości u młodzieży 15-letniej i ich niektóre uwarunkowania. Alkoholizm i Narkomania 2002; 15(1): 71-82.

Woynarowska B, Mazur J: Palenie tytoniu w szkole – opinie uczniów. Wychowanie Fizyczne i Zdrowie 2002; 49(3): 10-14.

Woynarowska B: Międzynarodowe badania nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej. Zdrowie Publiczne 2002; 112(3): 391-395.

 

 

2001

Haugland S, Wold B, Stevenson J, Aaroe LE, Woynarowska B: Subjective health complaints in adolescence. A cross-national comparison of prevalence and dimensionality. European Journal of Public Health 2001; 11(1): 4-10. doi: 10.1093/eurpub/11.1.4

Komosińska K, Woynarowska B, Mazur J: Zachowania zdrowotne związane z żywieniem u młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1990-1998. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2001; 78: 17-30.

Kowalewska A, Mazur J, Woynarowska B: Czynniki związane z paleniem tytoniu przez młodzież szkolną w okresie dojrzewania. Zdrowie Publiczne 2001; 11(4): 238-244.

Kowalewska A, Woynarowska B, Mazur J: Ocena wdrażania i realizacji edukacji prozdrowotnej w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 1999/2000.

Mazur J,Scheidt PC., Overpeck MD, Harel Y, Molcho M:  Adolescent injuries in relation to economic status: An international perspective. Injury Control and Safety Promotion 2001; 8(3): 179-182.

Mazur J, Scheidt PC, Overpeck MD, Harel Y, Molcho M: Etude des accidents chez les adolescents en relation avec le statut economique: une perspective internationale. W: Rogmans W., Briand F. (ed.): Inegalites socio-economiques et prevention des risques. ECOSA Amsterdam 2001.

Mazur J, Woynarowska B, Kowalewska A: Rozpowszechnienie i uwarunkowania palenia tytoniu przez młodzież szkolną w Polsce. W: Szymborski J., Laskowska-Klita T., Mazur J. (red.): Zdrowie naszych dzieci. Dzieciństwo wolne od tytoniu. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2001, s. 127-154.

Mazur J, Woynarowska B: Zagrożenia zdrowotne dzieci i młodzieży w świetle badań ankietowych. W: Szymborski J., Januszewicz P. (red.): Zdrowie naszych dzieci – uwarunkowania, zagrożenia i problemy, kierunki rozwiązań systemowych. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2001, s. 71-96.

Szymańska MM, Woynarowska B, Mazur J: Inicjacja seksualna oraz stosowanie środków antykoncepcyjnych u młodzieży w wieku 15 lat w Polsce i w innych, wybranych krajach. Problemy Rodziny 2001; 2: 35-41.

Szymański J, Woynarowska B, Mazur J: Picie napojów alkoholowych przez młodzież szkolną w Polsce i innych krajach. Tendencje zmian w latach 1990-1998. Alkoholizm i Narkomania 2001; 14(2): 213-227.

Woynarowska B, Mazur J: Przekonania dotyczące palenia tytoniu wśród młodzieży 15-letniej w różnych krajach. Alkoholizm i Narkomania 2001; 14(4): 523-534. Wychowanie Fizyczne i Sport 2001; 48(6/7): 32-37.

 

2000

Kowalewska A, Woynarowska B, Mazur J: Opinie młodzieży w wieku 15 lat o paleniu w najbliższej przyszłości, reakcjach ze strony osób znaczących i przekonaniach dotyczących palenia. Zdrowie Publiczne 2000; 110(7-8): 267-272.

Mazur J, Woynarowska B: Urazy młodzieży w wieku 11-15 lat w Polsce i innych krajach, w latach 1994 i 1998. Zdrowie Publiczne 2000; 110(6): 211-217.

Mazur J, Woynarowska B: Uwarunkowania urazów młodzieży szkolnej. Zdrowie Publiczne 2000; 110(10): 338-344.

Szymańska MM, Woynarowska B, Mazur J: Zachowania seksualne młodzieży w Polsce w latach 1990-1998. Problemy Rodziny 2000; (6): 8-16.

Woynarowska B, Jodkowska M, Oblacińska A: Samoocena sprawności i aktywności fizycznej w czasie wolnym młodzieży szkolnej w latach 1990-1998. Pediatria Polska 2000; 75(1): 35-41.

Woynarowska B, Komosińska K, Mazur J: Zachowania związane ze zdrowiem jamy ustnej u młodzieży szkolnej w Polsce i innych krajach w latach 1990-1998. Przegląd Stomatologii Wieku Rozwojowego 2000; 3-4: 8-17.

Woynarowska B, Mazur J: Nieprawidłowości w zakresie zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej w Polsce w 1998 roku. Lider 2000; 2: 18-20.

Woynarowska B, Mazur J: Samoocena zdrowia i obraz własnego ciała u młodzieży szkolnej w Polsce. Pediatria Polska 2000; 75(1): 25-34.

Woynarowska B, Mazur J: Zachowania zdrowotne młodzieży – raport WHO. Wychowanie Fizyczne i Zdrowie 2000; 47(4): 128-134. (tytuł nadany przez Redakcję)

Woynarowska B, Szymańska MM, Mazur J: Wiedza młodzieży o HIV/AIDS  i jej zmiany w latach 1990-1998. Problemy HIV i AIDS 2000; 6(1): 17-23.

Woynarowska B, Szymańska MM, Mazur J: Przekonania młodzieży o HIV/AIDS i  ich zmiany w latach 1990-1998. Problemy HIV i AIDS 2000; 6(2): 87-92.

Woynarowska B, Szymańska MM, Mazur J: Źródła wiedzy o HIV/AIDS, potrzeby młodzieży w tym zakresie i udział szkoły w ich zaspokajaniu. Problemy HIV i AIDS 2000; 6(1): 25-29.

 

1999

Mazur J, Woynarowska B: Palenie tytoniu wśród młodzieży szkolnej w Polsce i innych krajach w latach 1990-1998. Zdrowie Publiczne 1999; 109(9): 312-319.

Woynarowska B, Kowalewska A, Szymański J: Działania w zakresie ograniczenia palenia tytoniu w szkołach podstawowych. cz. 1: Opinie dyrektorów i nauczycieli. Zdrowie Publiczne 1999; 109(11): 373-377.

Woynarowska B, Kowalewska A: Działania w zakresie ograniczenia palenia tytoniu w szkołach podstawowych. cz. 2: Opinie uczniów klas pierwszych. Zdrowie Publiczne 1999; 109(12): 421-424.

Woynarowska B, Mazur J, Kowalewska A: Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce w 1998 roku. Zdrowie Publiczne 1999; 109(5): 173-179.

Woynarowska B: Zachowania zdrowotne. Pediatria Praktyczna 1999; 7(2): 177-182.

 

1998

Kwiatkowska J, Wojciechowska A, Oblacińska A, Woynarowska B: Niektóre uwarunkowania palenia tytoniu przez uczniów w wieku 11-15 lat w Polsce. Zdrowie Publiczne 1998; 108(11): 436-439.

Wojciechowska A, Kwiatkowska J, Woynarowska B, Burzyńska I: Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród uczniów w wieku 11-15 lat w 1990 i 1994 roku. Zdrowie Publiczne 1998; 108(11): 433-435.

 

1997

Oblacińska A, Woynarowska B, Mazur J: Urazowość młodzieży szkolnej w Polsce w świetle badań ankietowych. cz. 1: Częstość, rodzaj, stopień ciężkości i okoliczności urazów. Medycyna Wieku Rozwojowego 1997; 1(1): 27-33.

Oblacińska A, Mazur J, Woynarowska B: Urazowość młodzieży szkolnej w Polsce w świetle badań ankietowych. cz. 2: Urazowość a wybrane elementy sytuacji rodzinnej i szkolnej, zdrowia psychospołecznego i zachowań zdrowotnych młodzieży. Medycyna Wieku Rozwojowego 1997; 1(1): 35-41.

Woynarowska B, Oblacińska A, Burzyńska I, Mazur J: Zmiany zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej w latach 1990-1994. Medycyna Wieku Rozwojowego 1997; 1(1): 17-25.

 

1996

Jodkowska M, Woynarowska B, Oblacińska A, Dobrowolska A: Postrzeganie własnego zdrowia i wyglądu przez młodzież w wieku 11-15 lat w Polsce. Pediatria  Polska 1996; 71(11): 973-977.

Kwiatkowska J, Pułtorak M, Oblacińska A, Woynarowska B: Higiena jamy ustnej u młodzieży 11-15-letniej w Polsce i innych krajach oceniona w 1990 i 1994 roku. Czasopismo  Stomatologiczne 1996; 49(7): 482-486.

Woynarowska B, Oblacińska A, Jodkowska M, Burzyńska I: Zmiany w postrzeganiu przez młodzież w wieku 11-15 lat swego zdrowia na przestrzeni lat 1990-1994. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 1996; 43(5): 188-191.

 

 

1995

Woynarowska B, Burzyńska I, Oblacińska A: Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce. Nowa Medycyna 1995; 2(12): 23-24.

Oblacińska A, Woynarowska B: Występowanie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce – doniesienie wstępne. Nowa Medycyna 1995; 2(12): 24-25.

 

1992

Szymańska MM, Woynarowska B, Pułtorak M, Wojciechowska A: Poziom wiedzy i postawy młodzieży szkolnej wobec HIV/AIDS w Polsce. Problemy Rodziny 1992; 31(2): 35-39.

Szymańska MM, Woynarowska B, Pułtorak M, Wojciechowska A: Wiedza i źródła informacji o HIV/AIDS u młodzieży szkolnej w Polsce. Zdrowie Publiczne 1992; 103(10): 491-499.

Szymańska MM, Woynarowska B, Pułtorak M, Wojciechowska A: Postawy uczniów wobec HIV/AIDS i niektóre zachowania związane z AIDS. Zdrowie Publiczne 1992; 103(10): 500-508.

Woynarowska B, Pułtorak M, Wojciechowska A: Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce. Zdrowie Publiczne 1992; 103(1): 16-25.

Woynarowska B, Pułtorak M, Wojciechowska A: Postrzeganie własnego zdrowia przez młodzież w okresie dojrzewania. Zdrowie Publiczne 1992; 103(3): 133-140.

 

1991

Woynarowska B, Pułtorak M, Wojciechowska A: Zachowania zdrowotne i postrzeganie własnego zdrowia przez młodzież w wieku 11-16 lat w Polsce. Kultura Fizyczna 1991; 7-8: 11-12.

© 2023 hbsc.pl. All Rights Reserved.