text

Join us on social networks!

Country reports

Kleszczewska D.: Poziom aktywności fizycznej a subiektywne wskaźniki zdrowia polskiej młodzieży na tle wybranych uwarunkowań środowiskowych. Praca doktorska. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 2019. Promotor: dr hab. n. o zdr. med. Joanna Mazur.

Ostręga W. (red.) Nastolatki – komunikacja – media elektroniczne. Badanie HBSC 2018. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2019. [Autorzy: Bójko M., Dzielska A., Mazur J., Nałęcz H., Oblacińska A., Ostręga W., Małkowska-Szkutnik A.]

Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red.) Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2018. [Autorzy: Bójko M., Dzielska A., Izdebski Z, Kleszczewska D., Krzycka M., Kowalewska A., Małkowska-Szkutnik A., Malinowska-Cieślik M., Mazur J., Oblacińska A., Ostręga W., Radiukiewicz K., Wąż K., Woynarowska B., Zawadzka D.]

Mazur J. (red.). Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2014. [Autorzy: Dzielska A., Jodkowska M., Kowalewska A., Małkowska-Szkutnik A., Malinowska-Cieślik M., Mazur J., Nałęcz H., Oblacińska A., Radiukiewicz K., Stalmach M., Tabak I., Woynarowska B., Zawadzka D.]

Woynarowska B., Mazur J. (red.) Tendencje zmian zachowań zdrowotnych i wybranych wskaźników zdrowia młodzieży szkolnej w latach 1990-2010. Instytut Matki i Dziecka i Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 2012. [Autorzy: Dzielska A., Gajewski J., Kowalewska A., Malinowska-Cieślik M., Małkowska-Szkutnik A., Mazur J., Tabak I., Woynarowska B.]

Mazur J. (red.): Status materialny rodziny i otoczenia a samopoczucie i styl życia młodzieży 15-letniej. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2012; Wyd. II uzupełnione.

Mazur J. (red.): Wyniki badań HBSC 2010. Społeczne determinanty zdrowia młodzieży szkolnej. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2011. [Autorzy: Dzielska A., Gajewski J., Kołoło H., Małkowska-Szkutnik A., Mazur J., Tabak I.]

Mazur J., Małkowska-Szkutnik A.: Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2011.

Kołoło H.: Poczucie własnej skuteczności, wsparcie społeczne i samoocena jako determinanty aktywności fizycznej młodzieży 15-letniej: Rozprawa doktorska. Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Wychowania Fizycznego, Warszawa 2010. Promotor: dr hab. prof. AWF Monika Guszkowska.

Mazur J.: Społeczne nierówności w zdrowiu subiektywnym młodzieży szkolnej w Polsce na tle Unii Europejskiej. Instytut Matki i Dziecka,  Warszawa 2010.

Małkowska-Szkutnik A.: Uczniowska percepcja wsparcia społecznego a zdrowie i funkcjonowanie w szkole. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 2009; Rozprawa doktorska. Promotor prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska.

Mazur J., Tabak I., Małkowska-Szkutnik A., Ostaszewski K., Kołoło H., Dzielska A., Kowalewska A.: Czynniki chroniące młodzież 15-letnią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2008.

Mazur J., Woynarowska B., Kołoło H. i wsp.: Family socio-economic status and local area deprivation as determinants of self-perceived health and life style in Polish 15-year-old students. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007.

Mazur J., Woynarowska B., Kołoło H.: Zdrowie subiektywne, styl życia i środowisko psychospołeczne młodzieży szkolnej w Polsce. Raport techniczny z badan HBSC 2006. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007.

Woynarowska B., Mazur J., Kołoło H., Małkowska A.: Zdrowie, zachowania zdrowotne i środowisko społeczne młodzieży w krajach Unii Europejskiej. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 2005.

Mazur J. (red.): Środowiskowe, społeczne i behawioralne uwarunkowania urazów i przemocy wśród młodzieży szkolnej w Polsce i wybranych krajach. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2005.

Woynarowska B., Mazur J.: Postrzeganie środowiska psychospołecznego szkoły przez uczniów w Polsce i innych krajach. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 2004.

Mazur J., Woynarowska B., Oblacińska A., Biernacka B., Kołoło H.: Urazy i przemoc wśród młodzieży szkolnej w Polsce. Różnice regionalne. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2004.

Woynarowska B. (red.): Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów w Polsce. Wydział Pedagogiczny UW; Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2003.

Woynarowska B., Mazur J., Kowalewska A., Kołoło H., Małkowska A.: Zachowania zdrowotne i postrzeganie szkoły przez młodzież w Polsce w 2002 r. Raport techniczny z badań. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 2002.

Woynarowska-Sołdan M., Woynarowska B., Kokosza I, Mazur J.: Młodzież o szkole. Raport z badań wykonanych w 1998 roku  z serii Zdrowie Młodzieży Szkolnej w Polsce. Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 2000.

Woynarowska B., Mazur J.: Zachowania zdrowotne i zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce i innych krajach. Tendencje zmian w latach 1990-1998. Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 2000.

Woynarowska B., Szymańska M.M., Mazur J.: Wiedza i przekonania o HIV/AIDS. Zachowania seksualne. Raport z badań wykonanych w 1998 roku  z serii Zdrowie Młodzieży Szkolnej w Polsce. UW, Warszawa 1999.

Woynarowska B., Mazur J.: Zachowania zdrowotne i samoocena zdrowia. Raport z serii badań wykonanych w 1998 r. z serii Zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 1999.

Mazur J., Woynarowska B., Kowalewska A.: Palenie tytoniu. Raport z serii badań wykonanych w 1998 r. z serii Zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 1999.

Mazur J., Woynarowska B.: Wypadki i urazy. Raport z serii badań wykonanych w 1998 r. z serii Zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce. Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa 1999.

Mazur J. Rozpowszechnienie i uwarunkowania wypadków i urazów dzieci i młodzieży w wieku 1-19 lat w Polsce. Rozprawa doktorska. Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 1996. Promotor: prof. dr hab. med. Zbigniew Brzeziński.

Woynarowska B. (red.): Zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce i innych krajach. Raport z badań przeprowadzonych w 1994 roku. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 1996. [Autorki: Oblacińska A., Jodkowska M., Woynarowska B., Mazur J., Szymańska M., Burzyńska I., Tabak I., Lewandowska M., Pułtorak M., Wojciechowska A., Wrocławska M.]

Woynarowska B., Szymańska M., Burzyńska I., Mazur J., Pułtorak M., Wojciechowska A.: Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce. Raport z badań przeprowadzonych w 1990 r. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 1993.

2018 HBSC research findings

Health among pupils in 2018 in light of the new HBSC research protocol

2014 HBSC research findings

Health and health behaviour in school children in Poland in the context of selected socio-demographic aspects

2010 HBSC research findings

Tendencies for changes in health behaviour and selected health indicators in school-aged children between 1990 and 2010

© 2020 hbsc.pl. All Rights Reserved.

magiauslug.pl - tworzenie stron www i sklepów internetowych Warszawa magia usług